Array
(
)

آپشن هاي قراردادهاي لحظه اي فاركس

آپشن هایOTC FX در ICM Brokers

آپشن های مبادلات ارزی (آپشن های FX )از ابزارهای مالی فرعی و مشتق هستند که به خریدار خود حق بدون اجبار تبدیل یک ارز به ارز دیگر را با نرخ برابری از پیش تعیین شده در تاریخ معینی می دهند. اگرچه معامله این ابزارهای مالی فرعی شاید به تبحر و تسلط بیشتری در مقایسه با قراردادهای لحظه ای فارکس داشته باشد، اما سرمایه گذاران می توانند با آپشن های فارکس سبد خرید خود را گسترده تر و متنوع تر ساخته و به نوعی فعالیت مطمئن تری در فارکس داشته باشند.

مزایای معامله آپشن های FX با ICM Brokers

  • سرمایه گذاران می توانند ریسک افت قیمت را به قیمت خرید آپشن محدود کنند (مبلغی که برای خرید آپشن پرداخت شده است).
  • پتانسیل سوددهی در مواقعی که نوسانات مناسبی در بازار ابزارهای مالی اصلی وجود دارد به حداکثر می رسد
  • قیمت پیش پرداخته یک آپشن معمولاً کمتر از قیمت پوزیشن های عادی قراردادهای لحظه ای فارکس است.
  • قیمت پیش پرداخته یک آپشن معمولاً کمتر از قیمت پوزیشن های عادی اسپات فارکس است
  • سرمایه گذاران می توانند قیمت معامله و تاریخ انقضای دلخواه خود را تعیین کنند
  • به منظور محدود کردن ریسک سرمایه گذاری می توانید از آپشن ها در کنار پوزیشن های قراردادهای لحظه ای باز استفاده کنید
  • معامله کنندگان قراردادهای لحظه ای از آپشن ها برای پیش بینی نوسانات بازار پیش از رویدادهای مهم استفاده می کنند تا سرمایه های بزرگ خود را به خطر نیندازند .
Scroll to Top
Online chat software