Array
(
)

فرمها

فرمها

قرارداد افتتاح حساب

قرارداد افتتاح حساب شخصی در آى سى ام بروكرز
هنگامی استفاده می شود که سرمایه گذاران نسبت به افتتاح حساب شخصی تمایل دارند .

فرم های اصلاحات حساب

فرم تغییر کلمه عبور حساب تجاری در آى سى ام بروكرز

هنگامی استفاده می شود که سرمایه گذاران بخواهند کلمه عبور خود را در حساب تجاریشان تغییر دهند .
 
فرم شکایات ، پیشنهادات و انتقادات در آى سى ام بروكرز
هنگامی استفاده می شود که سرمایه گذاران بخواهند پیشنهادات و انتقادات خود را به آى سى ام بروكرز منتقل کند .
 
فرم درخواست مارجین در آى سى ام بروكرز
هنگامی استفاده می شود که سرمایه گذاران بخواهند به حساب تجاری خود وجه واریز کنند .
 
فرم درخواست برداشت در آى سى ام بروكرز
هنگامی استفاده می شود که سرمایه گذاران بخواهند از حساب تجاری خود وجه برداشت نماید .

برنامه مشارکت

فرم درخواست مشارکت (IB) در آى سى ام بروكرز
هنگامی استفاده می شود که IB های فعال علاقمند باشند به همکاری با آى سى ام بروكرز .

قرار دادهاى آى بى

بقیه فرمها در قسمت اعضاء قرار داده شده اند . برای دسترسی به فرمهای اضافی و بهره مندی از خدمات دیگر قسمت اعضاء لطفا به بخش مذکور وارد شوید .لطفا در صورت نیاز به کمک برای ورود به بخش اعضاء در برقراری تماس با قسمت خدمات مشریان به آدرس cs@icmbrokers.com تامل نفرمایید .

Scroll to Top
Online chat software