Array
(
)

مثالهاي داد و ستد فلزات

درباره داد و ستد اسپات فلزات

اکثر نرم افزارهای بازرگانی از یک عملکرد کامل دفتر پشتیبانی برخوردار هستند که درک ارزش پوزیشن های باز و سود و زیان تجارتهای پایانی را برای معامله گر ساده تر می کند. با این وجود، بسیار اهمیت دارد که معامله گران از روش انجام یک تجارت و نحوه محاسبه سود و ضرر به روش دستی آگاهی داشته باشند.

بیشترین داد و ستد با بیشترین تسویه پذیری

XAU/USD )اسپات طلا در برابر دلار امریکا(
XAG/USD )اسپات نقره در برابر دلار امریکا(

اوراق پرداخت اساسی (پایه) در برابر اوراق پرداخت ثانویه

مشابه با فارکس، اوراق پرداخت اساسی مرجعی است که مقدار قرارداد را تعیین می کند. با این حال محاسبه سود و ضرر همیشه بر پایه اوراق پرداخت ثانویه انجام می شود، که در این نمونه دلار امریکا ست:

جفت اوراق پرداخت مقدار قرارداد ارزش 1 پیپ
XAU/USD
XAG/USD
100 oz.
5,000 oz.
US$ 10.00
US$ 50.00

الزامات مارجین

جهت خرید یا فروش 1 قرارداد (مجموعه) از طلا یا نقره اسپات با آی سی ام بروکرز، یک سرمایه گذار باید حداقل 1.000 دلار یا 1% مارجین در حساب خود داشته باشد. با اینکه در ابتدا به 1.000 مارجین نیاز است، اما با این حال آی سی ام بروکرزهیچ مارجین الزامی برای حسابهای استاندارد ندارند. به منظور تضمین اینکه حساب مشتری وارد ارزش منفی نشود، پلتفورم بازرگانی به طور خودکار همه پوزیشنهایی که نسبت سهام/ مارجین آنها 5% است را می بندد.

مثالهای محاسبه سود و ضرر

• خرید 5 طلا به ازای 821.20 | فروش 5 طلا به ازای 828.30
821.20 (قیمت باز) x 5 (مجموعه های داد و ستد شده) x 100 oz. (مقدار قرارداد) = 410.600
828.30 (قیمت پایانی) x 5 (مجموعه های داد و ستد شده) x 100 oz. (مقدار قرارداد) = 414,150
$ 3,550 (سود)

• فروش 3 نقره به ازای 11.05 | خرید 3 نقره به ازای 10.85
11.05 (قیمت باز) x 3 (مجموعه های داد و ستد شده) x 5,000 oz. (مقدار قرارداد) = 165,750
10.85 (قیمت پایانی) x 3 (مجموعه های داد و ستد شده) x 5,000 oz. مقدار قرارداد) = 162,750
$ 3,000 (سود)

Scroll to Top
Online chat software