Array
(
)

مرورکلی

1. -بیش از حد داد و ستد نکنید


• در محدوده امکانات مالی خود داد و ستد کنید
• فقط از 3/1 مجموع مارجین خود استفاده کنید

2. همیشه برای محدود کردن ضرر از توقف های محافظ استفاده کنید


• طبق برنامه عمل کنید .
• بدون پیش بینی داد و ستد نکنید
• ریسک و سود را در نظر داشته باشید که از پیش درباره آن تصمیم گرفته اید
• توقف ها را بالاتر یا پایین تر نبرید و نگویید که "دوباره برمی گردم."

3. سابقه خود را تنوع ببخشید


• سعی کنید از "انباشته کردن" هر نوع کالا یا محصول خودداری کنید

4. در به کار بردن احساسات موقع شناس باشید


• هر چقدر هم که مشکل باشد، بر اساس "ترس و حرص" تصمیمات تجاری نگیرید .
• دور از بازار تصمیم بگیرید – "ناظر صفحه نمایش نباشید" .
• اجازه ندهید خودخواهی وارد کار شود .

5. در جهت گرایش فوری تجارت کنید


• سعی نکنید نقاط انتهایی یا ابتدایی را از آن خود کنید .

6. به پوزیشن های بازنده اضافه نکنید – از این پوزیشن ها خارج شوید!


• میانگین "پایین" یا "بالا" نگیرید

7. اوضاع را ساده بگیرید، پیچیده ترین راه همیشه بهترین راه نیست


• در محدوده درک خود ار بازار تجارت کنید

8. تقریبا نسبت 3 به 1 پاداش به ریسک را حفظ کنید


• هرگز برای بدست آوردن 1 دلار، 2 دلار ریسک نکنید .

9. همیشه شاگرد باشید و به آموختن ادامه دهید
10. از همه مهمتر، انضباط داشته باشید
Scroll to Top
Online chat software