Array
(
)

اصول شرکت

بینش ما

آى سى ام مروكرز با پیشگام بودن در عرصه خدمات برای اوراق مالی OTC، و به واسطه فعالیت تجاری طبق بهترین روشهای موجود در این صنعت و استفاده از بالاترین استانداردهای اداره کردن، توافق و یکپارچگی توانسته ایم وفاداری مشتریانمان را بدست بیاوریم.

هدف عمده ما

حفظ رویه مشتری-محوری که دسترسی لازم به بازارهای بین المللی مالی را در اختیار سرمایه گذاران جزئی و سازمانی قرار دهد، که این امر از طریق استراتژی متمرکزی که بر نرخ گذاری، خدمات مشتریان و ابتکار تاکید دارد انجام خواهد گرفت.

ارزشهای شرکت  - صداقت با مشتریان

ما عملکردی مشتری- محور را در دستور کار خود داریم و بر شناخت هر چه بهتر مشتریان خود تاکید داریم. می دانیم که موفقیت ما مترادف است با وفاداری مشتریانمان؛ این اصول تجارتی در ویژگی های ICM Brokers نمود پیدا کرده است و همواره به واسطه تعهد مدیریتی، ناظران و کارمندان خط مقدم ترویج می شود تا کیفیت خدمات که به طور مداوم از انتظارات معامله گران پیشی می گیرد حفظ شود.

اداره شرکت

با ایجاد اساسی مستحکم بر پایه اداره شرکت، توافق و کنترلهای داخلی، ICM Brokers تجارت خود را با شفافیت هدایت می کند. ما به طور مداوم بررسی های سازمانی انجام می دهیم تا روندهای کاری را مورد بازبینی قرار داده و آنها را تثبیت نماییم، و اطمینان حاصل نماییم که اطلاعات مشتریان همواره محافظت می شوند. علاوه بر این، حسابرسی سالانه به منظور تصدیق مقام مالی شرکت اجرا می شود.

ابتکار فنی

ICM Brokers متعهد است تا دائما پیشرفتهای نرم افرازی ارائه دهد تا بر ارزش تجربه بازرگانی مشتریان خود بیفزاید. پلتفورم تجاری ICM Brokers سیستمی بر پایه سرور است و به واسطه ارائه مزایای مشابه با معامله گران بین-بانکی به معامله گران خود از شهرت زیادی برخوردار است. ابزارهای درون سازمانی CRM تعهد فنی ما را برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان مان تکمیل می کند.

آتیه شرکت

ما با ارتقای ارائه تولید در رده های کنونی و جدید سرمایه، تجارت اصلی خود را گسترده خواهیم نمود. ما سهم بازار را با توسعه بازارهای کنونی و نفوذ به زمینه های جدید پیشرفت و رشد افزایش خواهیم داد.

Scroll to Top
Online chat software