Array
(
    [0] => http://www.icmbrokers.com/fa/images/about_management.jpg
)

آشنايي با نحوه مديريت

ICMB Forex Brokers

بودجه ICM Brokersتوسط مدیران ارشد سازمانهای خزانه داری، فناوری اطلاعات و دپارتمان ارتباطات مشتریان بانکها و موسسات مالی عمده تامین شده است. این گروه مجموعاً دارای بیش از 56 سال تجربه در زمینه های مرتبط است.

با قدرت دادن به هر یک از اعضای گروه مدیریت جهت ایفای نقش در زمینه های تخصصی و مهارتی بخشهای مربوط به خود، در عین توجه به مدل تجاری به موفقیت دست پیدا کرده است: ارائه نرخ دقیق، خدمات حرفه ای و ابتکار فنی نمونه هایی از نقاط قوت ما می باشد. .

در حالیکه گروه مدیریت ما گروهی حرفه ای، با تجربه و پر انرژی است، هر یک از اعضای کادر پرسنلی ICM Brokers در موفقیت ما نقشی حیاتی ایفا می کنند.

Scroll to Top
Online chat software