Array
(
)

حسابرسان خارجی

سرمایه گذاران و مشتریان در آی سی ام بروکرز می توانند با آسودگی خاطر به ادامه فعالیت با این کمپانی بپردازند، چرا که این شرکت توسط بازرسان و حسابرسان مستقل و قانونی،  تحت نظارت سازمان "نکسیا بیکر و آرنسون" به طور مداوم و متناوب مورد بررسی قرار می گیرد.

نتایج بررسی ها و حسابرسی هایی که توسط سازمان نکسیا بیکر و آرنسون صورت میگیرد، به طور مستقیم به هیئت مدیران ارائه می شود که به شرح زیر می باشد:

 

·       بررسی انتقادی از نواقص احتمالی در کارکرد ها و کنترل عملکرد آن ها

·       ارزیابی تمامی ریسک های احتمالی در شرکت

·       اطمینان از انطباق با چارچوب قانونی رگولاتوری

·       همکاری نزدیک با تیم حسابرسان داخلی برای اطمینان از کیفیت حسابرسی

·       بررسی و کنترل امور اداری و وضعیت مالی شرکت

 

ما به سرمایه گذاران و مشتریان توصیه می کنیم که با شرکت های معتبر دارای رگولاتوری که مورد حسابرسی قرار می گیرند ، فعالیت و معامله نمایند.

Scroll to Top
Online chat software